Otvoren poziv za učešće u programu "Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima" 2014.-2015. 

 

Nakon uspješnih ciklusa programa koji su se održali tokom 2012. i 2013. godine, fondacija Humanost u akciji Bosna i Hercegovina poziva studente i studentice prve i druge godine univerziteta u Bosni i Hercegovini da se prijave za učešće u trećem ciklusu programa pod nazivom „Poticanje demokratskih vrijednosti i građanskog aktivizma među mladima“, koji će početi krajem novembra 2014. godine.

 

O programu

 

Sedmomjesečni program ima za cilj prenošenje znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima i poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.

 

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Edukacijski program (29. novembar – 7. decembar 2014. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.Praktična komponenta ovog dijela programa bit će usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

  • Individualno istraživanje (decembar 2014. – februar 2015. godine) omogućit će učesnicima da istražuju pitanje od vlastitog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

  • Trodnevni trening projektnog menadžmenta (mart 2015. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu seminara učesnici će biti podijeljeni u 3 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat, za čiju će implementaciju dobiti sredstva.

  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2015. godine) Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primijene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.

  • Završna ceremonija (juni 2015. godine) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

 

Petnaest kandidata/kandidatkinja bit će odabrano za učešće u programu.

Organizator snosi troškove puta, smještaja, hrane, radnih materijala za učesnike, kao i druge troškove programa.

Nakon uspješnog završetka programa kandidatima/kandidatkinjama će biti dodijeljeni certifikati o učešću.

 

Procedura za prijavu

 

Potrebno je ispuniti aplikacijski formular koji je dostupan na sljedećem linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/application-form-edvacay-bosnia-and-herzegovina/

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. novembar 2014. godine.

 

O trenutnom i prethodnim ciklusima projekta možete se informisati i putem Facebook stranice https://www.facebook.com/hiabih i Facebook grupe: „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“.

 

Također, možete nas kontaktirati putem e-maila:

Inga Kotlo, i.kotlo@humanityinaction.org

Ili putem telefona: +387 (0)33 218 281.